W związku z ograniczeniami w celebracjach w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 25 osób. W kaplicy nowicjatu 14 osób.

Kościół pozostaje otwarty od 8.30 do 18.00 dla pragnących spędzić chwilę na modlitwie.

W niedziele o godz. 9.00 i o godz. 11.00 sprawujemy Eucharystię w kościele oraz w kaplicy nowicjatu.

Prosimy o zakrywanie ust i nosa, zachowanie odpowiednich dystansów i zdrowego rozsądku oraz o kierowanie się miłością bliźniego. 

W przedsionku używamy płynu do dezynfekcji.

Osoby, które pragną przyjąć komunię świętą na rękę prosimy o podejście do ołtarza w pierwszej kolejności.

Będziemy się starać nie przedłużać naszych celebracji oraz dezynfekować miejsca, których się znajdujemy.

Nowicjat to czas, w którym kandydat do życia salezjańskiego otrzymuje ludzki, chrześcijański, zakonny i salezjański fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację. Formacja nowicjacka odbywa się w przeznaczonym do tego domu. Dom w Kopcu jest domem formacyjnym gromadzącym nowicjuszy z całej Polski. Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w zakonie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie, by doświadczyli życia zakonnego, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność.

We wspólnocie nowicjackiej w Kopcu, nowicjusze pod kierunkiem mistrza przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów w naszym zgromadzeniu. W tym czasie poznają życie zakonne, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy salezjanów. Towarzyszą im inni salezjanie, żyjący we wspólnocie. Do wspólnoty przynależą salezjanie pracujący w okolicznych parafiach; w Białej, Czarnym Lesie i Kamyku.

Przy nowicjacie znajduje się kościół filialny parafii Biała i świąteczne oratorium Aniołów Stróżów.

We kościele modlą się i uczestniczą w nabożeństwach Salezjanie Współpracownicy i sympatycy dzieła salezjańskiego. W niedzielę spotykają się animatorzy i okoliczne dzieci a w okresie wolnym od szkoły prowadzone są półkolonie. 

Święta

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaDzisiaj jest

poniedziałek,
26 października 2020

(300. dzień roku)

Wyszukiwanie