Nowicjat to czas, w którym kandydat do życia salezjańskiego otrzymuje ludzki, chrześcijański, zakonny i salezjański fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację. Formacja nowicjacka odbywa się w przeznaczonym do tego domu. Dom w Kopcu jest domem formacyjnym gromadzącym nowicjuszy z całej Polski. Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w zakonie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie, by doświadczyli życia zakonnego, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność.

We wspólnocie nowicjackiej w Kopcu, nowicjusze pod kierunkiem mistrza przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów w naszym zgromadzeniu. W tym czasie poznają życie zakonne, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy salezjanów. Towarzyszą im inni salezjanie, żyjący we wspólnocie. Do wspólnoty przynależą salezjanie pracujący w okolicznych parafiach; w Białej, Czarnym Lesie i Kamyku.

Przy nowicjacie znajduje się kościół filialny parafii Biała i świąteczne oratorium Aniołów Stróżów.

We kościele modlą się i uczestniczą w nabożeństwach Salezjanie Współpracownicy i sympatycy dzieła salezjańskiego. W niedzielę spotykają się animatorzy i okoliczne dzieci a w okresie wolnym od szkoły prowadzone są półkolonie. 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ew. wg św. Jana 3,16

 

W czasach niepewności przychodzi pokusa, by pomyśleć, że Bóg o nas zapomniał bo widzimy, że w jak często życie niesie smutek, stratę i samotność. Pomimo trudności dane jest nam cieszyć się Świętami Bożego Narodzenia.

Wszystko to zaczyna się od małej Dzieciny położonej w żłobie. Zaufanie Jezusowi, który do nas przyszedł jest w stanie podtrzymać nadzieję i światło pośród ciemnej burzy.

Życzyny wszystkim, by Jezus, na którego się dzisiaj otwieramy obdarzyłwszystkich zdrowiem, by przyniósł pokój i radość z tego, czego i tak pojąć do końca się nie da - że Bóg stał się człowiekiem.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wiele wskazuje na to, że te święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Nie spotkamy się w tak licznym gronie jak zazwyczaj. W wielu rodzinach zabraknie tych członków zabranych przez chorobę. Doświadczamy też napięć społecznych, które przestają być odległymi nagłówkami prasowymi wtedy, gdy zaczynają dzielić ludzi zgromadzonych przy jednym stole.

Posłuchajmy Słowa Bożego. Otwórzmy ostatnią księgę Pisma Świętego.

Biblię zamyka księga Apokalipsy. Czy wiesz, jak brzmią pierwsze słowa, które wypowiada Bóg do człowieka w Księdze Apokalipsy? „Przestań się lękać!” (Ap 1,17). Bóg wie, że różnie możemy patrzeć na tajemnicze objawienie, jakie otrzymał Jan. On przewiduje naszą reakcję. „Nie bój się!” to przesłanie dotyczące wszystkiego, co zostało zawarte w Apokalipsie.

Możemy zaufać Temu, który widzi lepiej.

Nie lękajcie się. Do każdego z nas, do każdego domu idziej Jezus. Bądźmy gotowni. On pomoże skleić to, co połamane w naszych relacjach z bliskimi i w nas samych. On da nadzieję na życie.

Nie lękajcie się. On niesie miłość.

W związku z epidemią i ogłaszanymi ograniczeniami wprowadziliśmy zmiany w celebracjach w naszym kościele:

- Msze święte w niedzielę i w dni powszednie przewidziane zgodnie z rozkładem i będą otwarte dla wiernych. W celebracjach może uczestniczyć 13 osób. 

- Nowicjusze będą uczestniczyć we mszy św. w kaplicy nowicjatu, aby nie blokować miejsc dla wiernych. O godzinie 11.00 staramy się odprawiać również w kaplicy nowicjatu.

- Kościół pozostaje otwarty codziennie od 8.30 do 18.00 dla pragnących spędzić chwilę na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Miejsce modlitwy jest oświetlone i kościół jest dość ciepły.

- Przebywając w kościele prosimy o zakrywanie ust i nosa, zachowanie zdrowego rozsądku oraz o kierowanie się miłością bliźniego. 

Pamiętamy o Wszystkich w modlitwie i prosimy o modlitwę.

Nowicjusze i salezjanie.

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła

SondaDzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Wyszukiwanie