W związku z epidemią i ogłaszanymi ograniczeniami wprowadziliśmy następujące zmiany w celebracjach w naszym kościele:

- Msze święte w niedzielę i w dni powszednie przewidziane zgodnie z rozkładem i będą otwarte dla wiernych. W celebracjach może uczestniczyć 13 osób. 

- Nowicjusze będą uczestniczyć we mszy św. w kaplicy nowicjatu, aby nie blokować miejsc dla wiernych.

- Kościół pozostaje otwarty codziennie od 8.30 do 18.00 dla pragnących spędzić chwilę na modlitwie.

- Przebywając w kościele prosimy o zakrywanie ust i nosa, zachowanie zdrowego rozsądku oraz o kierowanie się miłością bliźniego. Wchodząc dezynfekujemy ręce płynem, który znajduje się w przedsionku. 

- Celebracje w kaplicy nowicjuszy są zamknięte dla osób z zewnątrz. 

Pamiętamy o Wszystkich w modlitwie i prosimy o modlitwę.

Nowicjusze i salezjanie.

Nowicjat to czas, w którym kandydat do życia salezjańskiego otrzymuje ludzki, chrześcijański, zakonny i salezjański fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację. Formacja nowicjacka odbywa się w przeznaczonym do tego domu. Dom w Kopcu jest domem formacyjnym gromadzącym nowicjuszy z całej Polski. Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w zakonie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie, by doświadczyli życia zakonnego, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność.

We wspólnocie nowicjackiej w Kopcu, nowicjusze pod kierunkiem mistrza przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów w naszym zgromadzeniu. W tym czasie poznają życie zakonne, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy salezjanów. Towarzyszą im inni salezjanie, żyjący we wspólnocie. Do wspólnoty przynależą salezjanie pracujący w okolicznych parafiach; w Białej, Czarnym Lesie i Kamyku.

Przy nowicjacie znajduje się kościół filialny parafii Biała i świąteczne oratorium Aniołów Stróżów.

We kościele modlą się i uczestniczą w nabożeństwach Salezjanie Współpracownicy i sympatycy dzieła salezjańskiego. W niedzielę spotykają się animatorzy i okoliczne dzieci a w okresie wolnym od szkoły prowadzone są półkolonie. 

Święta

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaDzisiaj jest

piątek,
27 listopada 2020

(332. dzień roku)

Wyszukiwanie