1. Na godz. 14.30 zapraszamy dzieci do oratorium a na godzinę 15.00 animatorów.

 

2. W najbliższym tygodniu w piątek przypada miesięczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Zapraszamy na mszę św. na godz. 17.30.

 

3. Jeżeli ktoś pragnie złożyć ofiary to prosimy o wrzucenie do skrzyneczki znajdującej się w przedsionku kościoła.

 

Intencje mszalne

 

Niedziela – 19 września

7.00

1. + Alfons Mieszała.

9.00

1. + Teresa i Wiktor Kowalczyk.

2. + Jan, Józef, Stanisława (f), Marta Błaszczyk i zmarli z rodziny.

11.00

1. + Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla Anny i Radosława.

2. + Marta i Alojzy Jabłońscy, Zenoida, Tadeusz Kokot.

 

Poniedziałek – 20 września

7.00

 

1. + Alfons Mieszała

2. Za wstawiennictwem św. o. Pio i sługi Bożego o. Wenantego o świętość życia, czystość serca, pokorę i gorliwość kapłańską dla o. Piotra Kotwica i wszystkich kapłanów i zakonników.

3. + Halina Body.

4. O zdrowie dla Agnieszki.

+ Halina Body

 

Wtorek, 21 września

7.00

1. + Alfons Mieszała

2. Za wstawiennictwem św. o. Pio i sługi Bożego o. Wenantego o świętość życia, czystość serca, pokorę i gorliwość kapłańską dla o. Piotra Kotwica i wszystkich kapłanów i zakonników.

3. + Tadeusz Harężlak (intencja z Cykarzewa).

4. W intencji Danuty i jej rodziny, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.

+ Halina Body

 

Środa, 22 września

7.00

 

1. + Alfons Mieszała (1)

2. Za wstawiennictwem św. o. Pio i sługi Bożego o. Wenantego o świętość życia, czystość serca, pokorę i gorliwość kapłańską dla o. Piotra Kotwica i wszystkich kapłanów i zakonników.

3. Z podziękowaniem Bogu i Maryi Wspomożycielce Wiernych za opiekę nad życiem Krystyny i Jacka. (intencja z Cykarzewa).

+ Halina Body.

 

Czwartek, 23 września

7.00

1. + Alfons Mieszała (1)

2. Za wstawiennictwem św. o. Pio i sługi Bożego o. Wenantego o świętość życia, czystość serca, pokorę i gorliwość kapłańską dla o. Piotra Kotwica i wszystkich kapłanów i zakonników.

3. + Halina Body.

Za parafian

 

Piątek, 24 września

17.30

1. + Alfons Mieszała.

2. + Małgorzata Gondro, od Ewy i Zdzisława Kokot z rodziną.

3. + Henryk Kulig, w 8 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.

4. + Matka Chrzestna, Zofia Frydrych.

5. + Józefa, i Antoni Kokot. Józefa, Tomasz, Henryk, Edward Chwist.

 

Sobota, 25 września

7.00

1. + Alfons Mieszała.

2. + Małgorzata Kokot, od rodziny Długoszów i Żurawskich.

3. + Halina Body.

Za parafian

 

Niedziela – 26 września

7.00

1. + Alfons Mieszała.

9.00

1. + Anna Mszyca (1 rocznica), Hieronim, Ewa.

2. Dziękczynno-błagalna o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie w 55 rocznicę ślubu Marii i Adama.

11.00

1. + Marianna i Arkadiusz Polak i zmarli z rodziny Polak i Kokot.

2. + Michał, Marianna, Paweł Merta; Genowefa i Władysław Kaniccy; Jan Legeżyński.

 

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja!

Jezus żyje, zmartwychwstał! W ciszy poranka, ze zdumieniem słowa te zostały wypowiedziane przez niewiasty przy pustym grobie Jezusa, później coraz dobitniej były powtarzane przez apostołów i uczniów Jezusa i poprzez wieki śpiewane jako radosne Alleluja w wszystkich zakątkach świata, gdzie są wierzący w Chrystusa.

Niechaj i dzisiaj ten śpiew przynosi nam taką samą radość jak niegdyś apostołom i kobietom przy grobie.

Alleluja, Jezus Żyje.

Niech wiara w jego Zmartwychwstanie doda wam sił, zdrowia, nadziei i prawdziwej pogody Ducha; Pan Zmartwychwstały niech będzie światłem na waszych drogach i wsparciem w waszej codzienności.

 Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Nowicjat to czas, w którym kandydat do życia salezjańskiego otrzymuje ludzki, chrześcijański, zakonny i salezjański fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację. Formacja nowicjacka odbywa się w przeznaczonym do tego domu. Dom w Kopcu jest domem formacyjnym gromadzącym nowicjuszy z całej Polski. Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w zakonie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie, by doświadczyli życia zakonnego, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność.

We wspólnocie nowicjackiej w Kopcu, nowicjusze pod kierunkiem mistrza przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów w naszym zgromadzeniu. W tym czasie poznają życie zakonne, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy salezjanów. Towarzyszą im inni salezjanie, żyjący we wspólnocie. Do wspólnoty przynależą salezjanie pracujący w okolicznych parafiach; w Białej, Czarnym Lesie i Kamyku.

Przy nowicjacie znajduje się kościół filialny parafii Biała i świąteczne oratorium Aniołów Stróżów.

We kościele modlą się i uczestniczą w nabożeństwach Salezjanie Współpracownicy i sympatycy dzieła salezjańskiego. W niedzielę spotykają się animatorzy i okoliczne dzieci a w okresie wolnym od szkoły prowadzone są półkolonie. 

Na Nowy 2021 Rok każdemu z was życzymy głębokiej relacji z Bogiem, aby On nas przemienił, uczynił bliższymi sobie nawzajem; aby każdy z nas czuł się kochany i pomimo trudnych wydarzeń ufał Bogu a nie myślał że ten świat jest zrządzeniem ślepego losu.

Modlimy się w waszych intencjach i prosimy Boga, aby każdy z was cieszył się zdrowiem i pokojem serca, aby każdy z was był źródłem dobrego słowa i światła. Szczęśliwego Nowego roku.

Salezjanie i nowicjusze z Kopca.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ew. wg św. Jana 3,16

 

W czasach niepewności przychodzi pokusa, by pomyśleć, że Bóg o nas zapomniał bo widzimy, że w jak często życie niesie smutek, stratę i samotność. Pomimo trudności dane jest nam cieszyć się Świętami Bożego Narodzenia.

Wszystko to zaczyna się od małej Dzieciny położonej w żłobie. Zaufanie Jezusowi, który do nas przyszedł jest w stanie podtrzymać nadzieję i światło pośród ciemnej burzy.

Życzyny wszystkim, by Jezus, na którego się dzisiaj otwieramy obdarzyłwszystkich zdrowiem, by przyniósł pokój i radość z tego, czego i tak pojąć do końca się nie da - że Bóg stał się człowiekiem.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wiele wskazuje na to, że te święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Nie spotkamy się w tak licznym gronie jak zazwyczaj. W wielu rodzinach zabraknie tych członków zabranych przez chorobę. Doświadczamy też napięć społecznych, które przestają być odległymi nagłówkami prasowymi wtedy, gdy zaczynają dzielić ludzi zgromadzonych przy jednym stole.

Posłuchajmy Słowa Bożego. Otwórzmy ostatnią księgę Pisma Świętego.

Biblię zamyka księga Apokalipsy. Czy wiesz, jak brzmią pierwsze słowa, które wypowiada Bóg do człowieka w Księdze Apokalipsy? „Przestań się lękać!” (Ap 1,17). Bóg wie, że różnie możemy patrzeć na tajemnicze objawienie, jakie otrzymał Jan. On przewiduje naszą reakcję. „Nie bój się!” to przesłanie dotyczące wszystkiego, co zostało zawarte w Apokalipsie.

Możemy zaufać Temu, który widzi lepiej.

Nie lękajcie się. Do każdego z nas, do każdego domu idziej Jezus. Bądźmy gotowni. On pomoże skleić to, co połamane w naszych relacjach z bliskimi i w nas samych. On da nadzieję na życie.

Nie lękajcie się. On niesie miłość.

W związku z epidemią i ogłaszanymi ograniczeniami wprowadziliśmy zmiany w celebracjach w naszym kościele:

- Msze święte w niedzielę i w dni powszednie przewidziane zgodnie z rozkładem i będą otwarte dla wiernych. W celebracjach może uczestniczyć 13 osób. 

- Nowicjusze będą uczestniczyć we mszy św. w kaplicy nowicjatu, aby nie blokować miejsc dla wiernych. O godzinie 11.00 staramy się odprawiać również w kaplicy nowicjatu.

- Kościół pozostaje otwarty codziennie od 8.30 do 18.00 dla pragnących spędzić chwilę na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Miejsce modlitwy jest oświetlone i kościół jest dość ciepły.

- Przebywając w kościele prosimy o zakrywanie ust i nosa, zachowanie zdrowego rozsądku oraz o kierowanie się miłością bliźniego. 

Pamiętamy o Wszystkich w modlitwie i prosimy o modlitwę.

Nowicjusze i salezjanie.

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Roberta Bellarmina, biskupa i dr Kościoła albo wsp. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

SondaDzisiaj jest

piątek,
17 września 2021

(260. dzień roku)

Wyszukiwanie